Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Guildy

 V guildě se chováme jako fungující tým se společným cílem, kterým je kvalitní guilda. Hráči se vzájemně respektují a také tak spolu jednají. Netolerujeme bezmozky bez vychování, egoisty starající se jen o svůj užitek, nadávky a ponižování mezi hráči v guildě.

V guildě si vzájemně pomáháme a radíme. Hráči v guildě neprodávají věci, od toho je aukce nebo obchod chat. Věci můžete po vzájemné domluvě směňovat.

Pokud vznikne konflikt, je okamžitě řešen pokud možno zúčastněnými hráči. Závažnější věci jsou řešeny vedením guildy, na které se můžete obrátit.

Jakýkoliv problém můžete řešit s vedením guildy, tedy GuM, Guild Leader, Zástupce,Veterán.

Očekává se, že jakožto dospělí lidé budete problémy a nesrovnalosti řešit rozumnou a slušnou formou s vedením guildy. Vedení guildy je m k dispozici, aby s Vámi řešilo veškeré problémy týkající se pobytu v guildě.

Členové guildy se podílí na doplňování guild banky díky profesím, které mají na dané postavě. Pokud žádné profese nemají, je v jejich vlastním zájmu si profese udělat, aby mohli využívat guild banky.

Je přísně zakázáno v guild bance skládat věci na sebe a následně je tak vybírat ve větším  množství, než jak jsou rozděleny. Pokud potřebujete větší množství, obraťte se na lidi v guildě.

Ninjování guild banky je oceněno vyhozením z guildy.

Od hráčů vyžadujeme vyplněné note, což usnadňuje orientaci pro vedení guildy a Raid Leadery. Mějte vyplněné jaké máte profese a jakou máte na své postavě specializaci.

Je Vaší povinností jakožto členů guildy znát guildovní pravidla a zvyklosti, zjistit si veškeré dostupné informace o guildě, které jsou na našich stránkách a respektovat je a dle nich se v guildě chovat. Je automatickým předpokladem vedení guildy, že všichni hráči guildy znají veškerá její pravidla a zvyklosti, která aktuálně platí. Proto se při řešení problémů nebere zřetel na Vaši neznalost těchto pravidel a zvyklostí, je to pouze Váš problém a Váš projev arogance nikoliv vedení guildy.